Gizlilik Sözleşmesi

Anasayfa Gizlilik Sözleşmesi

FİKİR SEPETİ PALTOFORMU GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

 

 

 1. TARAFLAR

 

            Bir tarafta TC KİMLİK NOLU “ADINIZ SOYADINIZ   “FİKİR SEPETİ PLATFORMUNA PROJE FİKİR GİRİŞİ YAPAN GİRİŞİMCİ “ (bu sözleşmede kısaca GİRİŞİMCİ olarak anılacaktır.)

 

            Diğer tarafta YATIRIMCI aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Sözleşmenin konusu, Fikir Sepeti Platformuna proje fikri girişi yapan GİRİŞİMCİNİN projesi kapsamında PLATFORM ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine GİRİŞİMCİ tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin GİRİŞİMCİ ‘in onayı alınmadıkça YATIRIMCI tarafından herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

 

 

 1. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

 

Sözleşmede tanımlanan GİRİŞİMCİNİN projesi esnasında GİRİŞİMCİ tarafından YATIRIMCI  ‘ya açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

 

 

 

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1 GİRİŞİMCİ projesi kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi YATIRIMCI ‘ya vermeyi taahhüt eder.

 

 1. İşbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma, ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde GİRİŞİMCİ ‘nın izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. GİRİŞİMCİ tarafından YATIRIMCI  ‘ya temin edilmiş proje ile ilgili belge ve bilginin,  GİRİŞİMCİ rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin GİRİŞİMCİ tarafından öğrenilmesi halinde, YATIRIMCI bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

 

 1. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası tüzel bir kişilik olarak Yatırımcının gizlilik sözleşmesine aykırı bir sonuç doğurması durumundan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YATIRIMCI gizlilik sözleşmesi bağlamında aykırı fiillerinin tüm menfi sonuçlardan gerçek kişi olarak sorumludur.

 

 1. İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile GİRİŞİMCİ’ nin                  maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1. SÜRE

 

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, GİRİŞİMCİ’         ‘nin, FİKİR SEPETİ PLATFORMU ‘ na üye olması ile başlayıp girişimin yatırım yapmadığı ya da yatırım görüşmesi için herhangi bir oturumda tutanak altına alınmış bir toplantıda bulunulmadığı süreye kadar kendi isteği ve arzusuyla üyelik iptal başvurusunun dilekçe ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi ve Ar-Ge Komisyonuna sunması ve komisyonun oy birliği ile aldığı onay ya da ret sonucuna bağlı olarak devam eder ya da tamamlanır.

 

 1. TEBLİGAT

 

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

 

 1. UYUŞMAZLIK

 

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle imza edilmiştir.