Fikir Sepeti Nedir

Anasayfa Fikir Sepeti Nedir

Fikir Sepeti; varlık sahibi, yenilikçi, farklı alternatifleri yatırım alanında değerlendirmeye açık ,vizyoner yatırımcıları,  ticarileştirilebilir inovatif fikir sahibi girişimcilerle bir araya getirmeyi amaçlayan bir platformdur. Fikir Sepeti, Sakarya’ da ilk kez hayata geçmektedir.

Platformun misyonu yatırımcılar ile girişimcileri bir araya getirecek işbirlikleri kurulmasını sağlamaktır. Bu platform yatırımcılardan girişimlere sermaye ve bilgi birikimi aktarılmasını sağlamayı ve sonucunda da ticarileşebilir olarak değerlendirilen girişim fikirlerini hayata geçirmeyi amaçlar.

Yatırım yapılacak girişimlerin bulunması, bunlardan uygun olanlarının seçilmesi, girişimlerin yatırımcılarla eşleştirilmesi,  yatırım takip edilmesi ve yapılan yatırımların izlenmesi platformun amaçları arasındadır.

Başvuru yapanlar arasından seçilecek girişimlerin proje fikirleri Fikir Sepeti platformunda sadece gizlilik sözleşmesini imzalayarak yatırımcı statüsü sağlamış yatırımcı portföyüne yayınlanacak; iş planlarını hazırlarken koçluk ve yönlendirme desteği verilecek, hazırladıkları iş planlarını talep eden bireysel, kurumsal yatırımcılara sunmaları sağlanacaktır.

Ticarileştirilebilir inovatif yeni iş fikri olan henüz şirketini kurmamış, iş fikrini gerçekleştirmek için şirketini kurmak üzere olan,   sermaye desteğine ihtiyacı olan herkes Fikir Sepeti’ ne başvuru yapabilir.

Komisyon, periyodik olarak düzenlediği Yatırımcı-Girişimci toplantılarında potansiyeli yüksek inovatif girişimler ile girişimcinin fikrine aday yatırımcıyı bir araya getirerek yatırımcının girişimciyle işbirliği görüşmesini sağlar.

Girişimci fikirleri gizlilik sözleşmesi imzalayan komisyon üyeleri tarafından değerlendirmeye alınır. 3 aşamalı seçim sürecinden geçen girişimler pazar araştırması, finansal analiz, rekabet durumu gibi hususlarda detaylı incelemeye alınır. Bu değerlendirmeler ve çalışmalar sonucunda girişimciler; girişimlerini yayınlamaya hak kazanır.

Yatırımcı buluşmasında sunum yapan girişimcinin yatırımcı tarafından ilgi görmesi ve yatırım kararıyla birlikte girişimler gerekiyorsa hukuki/mali/teknik açıdan değerlendirmeye alınır.  Tüm bu yatırım süreci komisyon tarafından titizlikle takip edilir.